provizija-za-obradu-kredita/bankarsko pravo

Postovani, vecernje novosti su objavile http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:709100-Banke-neosnovano-naplacuju-proviziju-za-obradu-kredita zanima me da li tuzbu mogu da podnesu samo gradjani odnosno fizicka lica mogu li banku da tuze pravna lica i preduzetnici unapred hvala.


ODGOVOR:

Poštovani Predraže,
Hvala Vam što se posetili moj sajt i postavili pitanje za koje se nadamo da ćete dobiti odgovor sa kojim ćete bar delimično biti zadovoljni.
Naime, u vezi sa parničnim predmetom o kojem se piše u članku dnevnog lista Novosti, možemo ukazati da sud zauzima stav da banka, kao davalac kredita nema pravo da korisniku kredita nameće druge finansijske obaveze, osim naplate kamate, a  u skladu sa članom 1065 Zakona o obligacionim odnosima gde je regulisano: ”Ugovorom o kreditu banka se obavezuje da korisniku kredita stavi na raspolaganje određeni iznos novčanih sredstava, na određeno ili neodređeno vreme, za neku namenu ili bez utvrđene namene, a korisnik se obavezuje da banci plaća ugovorenu kamatu i dobijeni iznos novca vrati u vreme i na način kako je utvrđeno ugovorom. ”
Stoga dakle banka nema pravo da korisniku kredita, pa bio on fizičko ili pravno lice ili preduzetnik, naplaćuje druge naknade (poput naknade za obradu kredita, kursne razlike i slično).
Kao što je i istaknuto u ovom tekstu, kod nas vlada sistem kontinentalnog prava, tako da ova presuda ne obavezuje sudije u drugim parničnim predmetima sa istim predmetom spora (kakav je slučaj u anglosaksonskom, odnosno precedentnom sistemu prava).
No i pored toga citiranom zakonskom odredbom jasno su definisana prava davaoca i korisnika kredita pa bi to u načelnom smislu značilo da banka kao davalac kredita nema pravo na potraživanje i naplatu naknade za obradu kredita i slično…
Srdačan pozdrav