Prva tužba za lažnu prijavu ujeda psa

U VRBASU je pokrenut prvi sudski postupak zbog lažnog prijavljivanja ujeda pasa lutalica. To se smatra istorijskom prekretnicom, s obzirom na to da dosad nije bio odbačen nijedan zahtev za nadoknadu štete zbog ujeda napuštenih pasa, za šta se iz opštinskog budžeta godišnje izdvajalo i do 20 miliona dinara.

Otkrivanju prevare doprinelo je davanje većih ovlašćenja Komisiji za utvrđivanje osnova i visine nadoknade štete nastale usled ujeda pasa, a naročito uključivanje lokalne policije u istragu sumnjivih prijava. Problematičan slučaj dogodio se u selu Kucura. Opštinsko pravobranilaštvo i Komisija za utvrđivanje naknade štete za ujede pasa zatražili su sudskomedicinsko veštačenje povređivanja u prijavljenom uličnom napadu lutalice u Kucuri. Veštak je izričito odbacio mogućnost da je prijavljena povreda nastala ugrizom psa.

Nalaz veštaka predstavlja iznenađenje, budući da se opštinski pravobranilac u parničnim predmetima za naplatu nematerijalne štete zbog napada i ujeda pasa dosad pojavljivao samo kao nemi posmatrač, jer su svi dokazi bili na strani tužitelja.

– Iskazi onih koji traže obeštećenja svode se mahom na to da ih je ujeo neki crni ili žuti pas srednje visine. Neki su čak i menjali iskaze, što je sud prihvatao s razumevanjem, „jer su bili pod stresom kad su davali prvu izjavu“. Visoke naknade, do 100.000 dinara pojedinačno, dobijali su i oni koji su pali s bicikla, jer ih je napao neki pas, koji je posle pobegao – navodi Zlatko Antić, koordinator službe zoohigijene u Javnoj agenciji za zoohigijenu i poljoprivredu (JAZIP) u Vrbasu.

Donošenjem novog opštinskog pravilnika o nadoknadi štete za ujede, lekarima je zabranjeno da napišu da je nekog ujeo pas lutalica.

– Ujed može biti i od psa koji ima vlasnika, što se vrlo često i dešava. Lekari opšte prakse, takođe, ne smeju da potvrde, nego samo da postave sumnju na ugriz psa – istakla je Mirna Paroci, opštinski pravobranilac u Vrbasu.

TRAUME

POSEBNA priča su, napominje Antić, izveštaji lekara, koji su opisivali traume žrtava pasa lutalica.

– Nesanica, košmari, halucinacije, strah da se izađe na ulicu, pa čak i mokrenje u krevet, sve su to medicinski utvrđene posledice doživljenih napada pasa lutalica – ukazuje Antić.

VRAĆENI NA ULICE

U PRIHVATILIŠTU JAZIP trenutno je smešteno oko 250 pasa. Boksovi su prebukirani, zbog čega su zoohigijeničari primenili program CNR (catch-neuter-release, ili u prevodu: uhvati-steriliši-pusti), kojim je od juna ove godine na ulice vraćeno oko stotinu pasa.

– To su psi koji više ne mogu da se razmnožavaju, a pre puštanja je provereno da nisu agresivni, pa mogu biti samo lažno optuženi da su nekog ujeli – naglašava Antić.

Izvor:

Novosti. rs/Z. Rajić | 19. novembar 2019. 08:51