Žalbu u poreskom postupku može podneti i lice koje ima pravni interes/poresko pravo

Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 84/2002 – ispr., 23/2003 – ispr., 70/2003, 55/2004, …

Da li je sporazum o priznanju krivice dokaz u drugom postupku

Sporazum o priznanju krivice ne može služiti kao dokaz u nekom drugom krivičnom ili uopšte drugom sudskom postupku. Naime, sam …

Šta je sporazum o priznanju krivice

Zakonikom o krivičnom postupku, i to odredbama članova 313 – 319 propisano je sledeće: -Sporazum o priznanju krivičnog dela javni …

Šta je antropološko veštačenje/krivično pravo

Antropološko veštačenje je veštačenje identiteta, koje predstavlja skup metoda kojima se utvrđuju posebna obeležja na telu na osnovu kojih se …

Davanje kapare kada kupac obezbeđuje sredstva iz bankarskog kredita/nekretnine

U slučaju kada se zaključuje pravni posao vezan za kupoprodaju bilo koje vrste nepokretnosti, obično je praksa da se između …

Uslovi za izjavljivanje revizije

Закон о парничном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 72/2011, 49/2013 – одлука УС, 74/2013 – одлука УС, 55/2014 и 87/2018) …

Zašto pismena odbrana nije uvek dovoljna u prekršajnom postupku za odlučivanje

Odredbama člana 203. Zakona o prekršajima („Sl. glasnik RS“, br. 65/2013, 13/2016 i 98/2016) , regulisano je da okrivljeni može, …

Dobrodošli na moj sajt

Dobrodošli,  Drago mi je da ste posetili moj sajt. Na stranici “Razno“ ću se truditi da objavljujem neka svoja zapažanja …
Loading...