Рок застарелости накнаде у смислу Закона о јавним предузећима

Био сам члан Јавног комуналног предузећа и за то чланство ми припада накнада у смислу чл 23 Закона о Јавним предузецима сл.гл РС 15/2016.
Одлуку о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде донела је влада сл.гл..РС бр.102 од 20.12.2016 .
Накнада никада није исплаћена нити је Општина донела акт о висине накнаде у смислу одлуке.
Који је рок застарелости тог потраживања будући да неки адвокати кажу да је 10 год јер је накнада утврђена законом а други три године јер је у питању повремено давање на месечном ниво.
Хвала

Teško mogu da odgovorim bez bližeg gledanja u odgovarajuću dokumentaciju, ali najgeneralnije i ja mislim da je 3 godine