Sa najmanje 100 prikupljenih potpisa građani mogu da predlože sprovođenje javne rasprave u svojim lokalnim sredinama na bilo koju temu. Ukoliko se prikupi pet procenata potpisa punoletnih građana, opštine i gradovi su dužni da se u roku od 60 dana izjasne o njihovim željama •

Građani Srbije mogu od 28. juna 2018. godine sa najmanje 100 prikupljenih potpisa da predlože sprovođenje javne rasprave u svojim lokalnim sredinama na bilo koju temu.

Ovu mogućnost pruža nedavno usvojeni Zakon o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi (“Sl. glasnik RS”, br. 47/2018 – dalje: Zakon), a odnosi se na situaciju kada su lokalne samouprave već najavile određene odluke, kako bi se na predlog građana, pre usvajanja, o njima raspravljalo.

Ukoliko se prikupi pet procenata potpisa punoletnih građana, opštine i gradovi su dužni da se u roku od 60 dana izjasne o željama građana.