Saobracajna nesreca

Postovani obracam vam se sa molbom da mi date savet.Naime 27.12.2021 u ranim jutarnjim casovima kada sam krenuo na posao.Pesak mi je istrcao na sred puta i udario sam ga kolima.Odmah sam obavestuo hitnu pomoc i policiju.Ukazao sam mu prvu pomoc.Hocu da naglasim da nisam imao alkohola.Osteceni nema teze telesne pocrede odmah su ga taj dan otpustili iz bolnice.Sada me ineresuje dobio sam poziv od javnog tuzioca za 21 ovog meseca kakva i kolika kazna moze da bude.Unapred hvla na odgovoru

Odgovor:

Poštovani, žao mi je zbog nemilog događaja, ali radi se o situaciji koja se može podvesti pod krivično delo zbog povreda nastalih u saobraćaju, a izazvanih vašim upravljanjem vozila …

Pokušajte da napravite sporazum sa tužiocem ili da idete na odlaganje krivičnog gonjenja (tzv oportunitet) …. ako ne ide tako onda morate imate advokata …

evo odredbe iz Krivičnog zakonika

Ugrožavanje javnog saobraćaja

Član 289

(1) Učesnik u saobraćaju na putevima koji se ne pridržava saobraćajnih propisa i time tako ugrozi javni saobraćaj da dovede u opasnost život ili telo ljudi ili imovinu većeg obima, pa usled toga kod drugog nastupi laka telesna povreda ili prouzrokuje imovinsku štetu koja prelazi iznos od dvesta hiljada dinara,
kazniće se zatvorom do tri godine.

(2) Ko se ne pridržava saobraćajnih propisa i time ugrozi železnički, brodski, tramvajski, trolejbuski, autobuski saobraćaj ili saobraćaj žičarom tako da dovede u opasnost život ili telo ljudi ili imovinu većeg obima,
kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.

(3) Ako je delo iz st. 1. i 2. ovog člana učinjeno iz nehata,
učinilac će se kazniti novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

Teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja

Član 297

(1) Ako je usled dela iz čl. 289. st. 1. i 2, 290. st. 1. i 2, 291. st. 1, 3. i 4. i 295. st. 1. i 2. ovog zakonika nastupila teška telesna povreda nekog lica ili imovinska šteta velikih razmera,
učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

(2) Ako je usled dela iz čl. 289. st. 1. i 2, 290. st. 1. i 2, 291. st. 1, 3. i 4. i 295. st. 1. i 2. ovog zakonika nastupila smrt jednog ili više lica,
učinilac će se kazniti zatvorom od dve do dvanaest godina.

(3) Ako je usled dela iz čl. 289. stav 3, 290. stav 3, 291. stav 2. i 295. stav 3. ovog zakonika nastupila teška telesna povreda nekog lica ili imovinska šteta velikih razmera,
učinilac će se kazniti zatvorom do četiri godine.

(4) Ako je usled dela iz čl. 289. stav 3, 290. stav 2, 291. stav 2. i 295. stav 3. ovog zakonika nastupila smrt jednog ili više lica,
učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

(5) U slučajevima iz st. 1. do 4. ovog člana izricanje mere bezbednosti zabrane upravljanja motornim vozilom obavezno je.