Saobraćajni udes bez povređenih i sa malom materijalnom štetom, u kome se oba vozača slažu čija je krivica, može da prođe popunjavanjem “EU izveštaja o saobraćajnoj nezgodi”, koji svaki vozač mora da ima u svom autu.

Saobraćajni udes bez povređenih i sa minimalnom materijalnom štetom, u kome se oba vozača slažu čija je krivica, može da prođe popunjavanjem “EU izveštaja o saobraćajnoj nezgodi”, koji svaki vozač mora da ima u svom autu.

Ukoliko se desi da vozilo nema ovaj papir, a učestvovalo je u saobraćajnoj nezgodi, vozaču može biti naplaćena kazna čiji iznos se kreće u rasponu od 10.000 do 50.000 dinara.

Poslednjim izmenama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima (“Sl. glasnik RS”, br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – odluka US, 55/2014, 96/2015 – dr. zakon, 9/2016 – odluka US, 24/2018, 41/2018, 41/2018 – dr. zakon i 87/2018) zvanično je definisana visina štete do koje nije potreban da policija izvrši uviđaj, već se sve rešava popunjavanjem EU izveštaja.

Zvanično, visina štete je do 200.000 dinara.

Ukoliko niste potpuno sigurni u visinu štete, sačekajte policiju, a ako nema povređenih i šteta nije velika, napraviće službenu belešku, a neće se vršiti uviđaj.