Advokat VUK VUKOVIĆ Beograd

Šta je antropološko veštačenje

Antropološko veštačenje je veštačenje identiteta, koje predstavlja skup metoda kojima se utvrđuju posebna obeležja na telu na osnovu kojih se vrši prepoznavanje živih ili mrtvih osoba, i to na način što se izdvojeni, zumirani i izoštreni kadrovi uglova očiju, dužine nosa, uglova usana, vrha brade i obrva sa dokaznog video-zapisa upoređuju sa fotografijama lica osumnjičenog koji su načinjeni u policijskoj stanici u približno istim položajima glave kao što su oni na video snimku.

Problem prilikom upoređivanja i utvrđivanja identiteta predstavljaju zaklonjeni delovi lica na snimku (naočare, kapuljače, maske, itd) te se u takvim slučajevima sa manjom verovatnoćom može potvrditi i utvrditi identitet veštačenih lica.

Zatvori meni