Šta je antropološko veštačenje/krivično pravo

Antropološko veštačenje je veštačenje identiteta, koje predstavlja skup metoda kojima se utvrđuju posebna obeležja na telu na osnovu kojih se vrši prepoznavanje živih ili mrtvih osoba, i to na način što se izdvojeni, zumirani i izoštreni kadrovi uglova očiju, dužine nosa, uglova usana, vrha brade i obrva sa dokaznog video-zapisa upoređuju sa fotografijama lica osumnjičenog koji su načinjeni u policijskoj stanici u približno istim položajima glave kao što su oni na video snimku.

Problem prilikom upoređivanja i utvrđivanja identiteta predstavljaju zaklonjeni delovi lica na snimku (naočare, kapuljače, maske, itd) te se u takvim slučajevima sa manjom verovatnoćom može potvrditi i utvrditi identitet veštačenih lica.