Tužba

Živim na parceli na kojoj je još tri suvlasnika.Trebala bih da podnesem Tužbu protiv lica koje ne živi na našoj parceli ,a koje je oštetilo moju kuću.Da li Tužbu mogu da podnesem bez saglasnosti ostalih suvlasnika sa parcele? P.S.OSTALI SUVLASNICI NISU U VLASNIČKOM LISTU KNJIŽENI NA SVOJE IME!DA LI JE POTREBNO DA TRAŽIM SAGLASNOST SVIH KOJI SE SPOMINJU U VLASNIČKOM LISTU PARCELE?

Poštovana, pitanja koja pitate nisu za ovu vrstu komunikacije … za to vam je potreban angažovani advokat