Tuzba

U kojim slucajevima advokat ne dobije poziv od suda a ja dobijem?!?
U pitanju je tuzba oko nasledstva

Odgovor:

Takav slučaj zapravo ne može da postoji dok god imate advokata …. ali mi pada na pamet da se možda desilo da o narednom suđenju advokat bude obavešten na zapisnik na prethodnom suđenju, a da je recimo vama poziv stigao radi saslušanja u međuvremenu …