tužbe protiv banaka/obrada kredita/advokat

Tužbe protiv banaka za troškove obrade kredita, praćenja kredita, administracije kredita i slično aktuelne su.

Obzirom da su banke neosnovano naplaćivale ovaj trošak, jasno je da tužbe po tom osnovu imaju preporuku za podnošenje.

Za ove vrste predmeta nije bitno kada je zaključen ugovor o kreditu, niti da li je otplaćen ili je i dalje u toku otplata.

Shodno advokatskoj tarifi advokat može ugovoriti nagradu sa svojim klijentom do najviše 30% od vrednosti spora u takvoj i sličnim situacijama, razume se i manje od toga.

Srdačan pozdrav, advokat Vuk Vuković