Ugovor o dozivotnom izdrzavanju

Poštovanje !
Po preporuci advokata sa pok.suprugom,sklopila sam ja i moj sin iz prvog braka Ugovor o doživotnom izdržavanju.,da bi u slučaju moje smrti – nastavio,da o mom suprugu on brine.
Međutim nije navedeno u tom ugovoru,da će sin vršiti ulogu davaoca samo,ako ja ne budem mogla.
Međutim ja sam za celo vreme bila sposobna,da to sama vršim,ali sin mi je pomagao kupujući potrebne stvari, šaljući ih ili donoseći,a bitne za funkcionisanje normalnog života.Konkretno,za mog supruga je brinuo kao što bi za oca.Interesovao se u situacijama,a koje nisu za njega bile lake.
Npr.kad su ga njegov sin i ex supruga smestili u zatvor,pa operacijom na crevima i u vreme demencije.
Nemam kao dokaz ni dolaženja mog sina u posetu – putne karte – potvrde o slanju poštanskih pošiljaka.
Inače u braku sa njim sam bila 29 godina i 8 meseci.
U pripremnom ročištu,sin mog pok.supruga izneo je predlog,da se ugovora odreknem,a on će mi nadoknaditi moju brigu oko oca mu, a ta muka je nemerljiva u situaciji kad je nastupila demencija.
Napominjem,da odnosi između njega i njegovog sina uključujući i porodicu sina,kao i sestre mu i njene porodice nisu bili nikakvi.Prema njemu su se odnosili,kao da – ne postoji.
Takav odnos sam zatekla i on se nastavio,a isti i prema meni.
Puno lošeg sam doživela,a brinući o dementnom suprugu još više.
Ne mogu se pomiriti,da budem lišena krova nad glavom posle toliko godina,jer je ugovor napravljen za – stan.
Njegova vrednost je oko 12.000 evra,a ja sam u taj brak uložila sebe.
Pitanje :
– Da li sud može osporiti i odbaciti taj ugovor, mimo svega ?
– Da li moj sin može u ovoj situaciji – izići iz tog ugovora ?
Hvala uz srdačan pozdrav !

U Beogradu, 01. marta 2023.godine

Тешко ми је да се изјашњавам без документације и ближег упознавања са битним чињеницама …. претпостављам да имате адвоката, па би он требало да вам више помогне него ја…