Uskraćivanje toplog obroka i regresa, skraćivanje godišnjeg odmora

Privatni poslodavac nam je samoinicijativno pre dva meseca ukinuo topli obrok (hrana iz pekare koja je isporučivana na adresu firme). Naše zarade nisu potom uvećane ni za kakav iznos za topli obrok.

Takođe poslodavac nam ne isplaćuje nikad ni troškove prevoza do posla, niti regres za godišnji odmor, niti dnevnice za putovanja u zemlji i inostranstvu.

Ove nedelje je poslodavac najavio da će smanjiti i godišnje odmore na svega 15 radnih dana umesto dosadašnjih 20 dana.

Da li je ovo sve po zakonu?
Kako i kome da se žalimo?

____________________________________________

Odgovor:

Poštovani,

Sve ovo što ste naveli spada pod povredu vaših radnih prava … jer imate pravo i na topli obrok, i na naknadu troškova prevoza, i na regres za korišćenje godišnjeg odmora, kao i dnevnice za službena putovanja u zemlji i inostranstvu, kao i na korišćenje godišnjeg odmora od najmanje 20 radnih dana.

Pre svega, svaka odluka poslodavca bi morala biti pismeno obrazložena i dostavljena zaposlenima.

Imate moguanosti da se obratite inspekciji rada, naravno uz dokaze kojima biste potkrepili svoje tvrdnje, ili da se obratite nadležnom sudu.