Uslovljavanje banke za primanje plate

Da li privatni poslodavac ima pravo da uslovljava radnika da prima platu preko određene banke. Ako ne koji propis to zabranjuje.

Odgovor:

Ne postoji takav propis