Prijava advokata i javnih beležnika u evidenciju obveznika finansijskih izveštaja

Preduzetnici, koji su od 1. januara 2019. godine promenili način vođenja poslovnih knjiga, sa prostog na dvojno knjigovodstvo, imaju obavezu ...
Pročitaj Više
/ / Vesti

Od 2020. nema podnošenja poreskih prijava za prenos apsolutnih prava i za godišnji porez na imovinu

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu ("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, "Sl. list SRJ", br. 42/2002 ...
Pročitaj Više
/ / Vesti

Uveden test samostalnosti preduzetnika izmenom člana 85 Zakona o porezu na dohodak građana

Izmenom člana 85 Zakona o porezu na dohodak građana zakonodavac je uveo svojevrsnu proveru samostalnosti preduzetnika i to jer je ...
Pročitaj Više
/ / Vesti

Donet Zakon o agencijskom zapošljavanju

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o agencijskom zapošljavanju ("Sl. glasnik RS", br. 86/2019) koji se uređuju: - prava ...
Pročitaj Više
/ / Vesti

Od 1. januara 2020. taksa za javni medijski servis 255 dinara

Taksa za javne medijske servise RTS i RTV od 1. januara 2020. godine poskupeće sa 220 na 255 dinara, u ...
Pročitaj Više
/ / Vesti

Uslovi za redovnu i prevremenu penziju u 2020.

Od 2020. žene mogu u starosnu penziju sa 63 godine života, umesto 62 godine i šest meseci koliko je bilo ...
Pročitaj Više
/ / Vesti

Kako da ne ostanete bez vozila nakon kupovine?

Nažalost, činjenica da imate kupoprodajni ugovor, potpisan i overen kod notara, ne znači da je automobil automatski vaš. Daleko od ...
Pročitaj Više
/ / Vesti

Neradni dani i državni praznici u Srbiji nov 2019/nov 2020

Dan primirja I sv rat ... 11/11/2019. (subota do ponedeljak) Nova godina .... 01 i 02/01/2020.  (sreda i četvrtak) Božić ...
Pročitaj Više
/ / Vesti

Međunarodni sporazumi zdravstvenog osiguranja

Međunarodne sporazume kojima je definisana saradnja u oblasti zdravstvenog osiguranja, Republika Srbija zaključila je sa 20 zemalja. Države sa kojima ...
Pročitaj Više
/ / Vesti

Dostupna eRegistracija osnivanja višečlanog društva

Na portalu APR-a, od 28. juna 2019. godine, dostupna je nova elektronska usluga - eRegistracija osnivanja višečlanog društva. Da bi ...
Pročitaj Više
/ / Vesti

Od 1. jula 2019. godine izmena propisa oko poreza za stan na dan i privatne ležajeve/nepokretnosti

Od 1. jula 2019. godine na svaki privatni ležaj u turističkim destinacijama prve kategorije kao što su Beograd, Zlatibor ili ...
Pročitaj Više
/ / Vesti

Pojednostavljen postupak upisa i brisanja hipoteke/Каtastar Nekretnine

Svakodnevno se u katastru upisuje ili briše veliki broj hipoteka na nepokretnosti kao sredstvo obezbeđenja . Prošle godine je stupio ...
Pročitaj Više
/ / Vesti