Odbor Evropskog parlamenta usvojio zakon koji zabranjuje prodaju istih proizvoda različitog kvaliteta u EU

Odbor za unutrašnje tržište i zaštitu potrošača Evropskog parlamenta usvojio je zakon koji zabranjuje prodaju istih proizvoda različitog kvaliteta u ...
Pročitaj Više
/ / Vesti

Usvojena Copyright direktiva kojom vlasnici sadržaja i novinske kuće dobijaju pravo da naplaćuju sadržaje za linkovanje njihovih tekstova

Evropski parlament je glasao sa 438 glasova za i 226 glasova protiv Copyright direktive kojom vlasnici sadržaja i novinske kuće ...
Pročitaj Više
/ / Vesti

Grad Beograd uputio Katastru zahtev za upis zabeležbe o zabrani prometa na bespravnim objektima na teritoriji grada Beograda

Grad Beograd uputio je Republičkom geodetskom zavodu zahtev za upis zabeležbe o zabrani prometa na bespravnim objektima na teritoriji grada ...
Pročitaj Više
/ / Vesti

Sadržina privatne krivične tužbe

Извод образложења: Приватна кривична тужба приватних тужилаца одбијена је од стране првостепеног суда, зато што дело које је предмет оптужбе ...
Pročitaj Više
/ / Vesti

Odbacivanje parnične tužbe

Postavlja se pitanje da li tužba može biti odbačena zbog toga što zahtev ne sadrži tačno označeni novčani iznos koji ...
Pročitaj Više
/ / Vesti

Када купац непокретности може да тражи заштиту од евикције (правних недостатака)

Одговорност због правних недостатака (обавеза заштите од евикције) прописана је одредбама чл. 508-515. Закона о облигационим односима и представља дужност ...
Pročitaj Više
/ / Vesti

I za adaptacije prostorija potrebna građevinska dozvola

Zakon o stanovanju i održavanju zgrada donosi i pravila o renoviranju objekata. ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI:* Idejni projekat stana je oko 5.000 ...
Pročitaj Više
/ / Vesti

Od prošle godine ”proganjanje” je uvedeno u krivični zakonik kao posebno krivično delo

Za krivično delo proganjanje predviđena novčana kazna ili zatvor do tri godine. Postoje i teži oblici, kada je u opasnosti ...
Pročitaj Više
/ / Vesti

Za naknadu štete u vidu izgubljene dobiti ne traži se apsolutna izvesnost o mogućnosti postojanja štete.

Izvod obrazloženja: “Kod ovakvog stanja stvari nije jasno zbog čega za navedeni period tužilac ne bi imao pravo na naknadu ...
Pročitaj Više
/ / Vesti

Nepostojanje bitnih obeležja krivičnog dela uvrede

Izvod obrazloženja: Kako je odredbom iz čl. 170. st. 1. KZ propisano da je radnja izvršenja predmetnog krivičnog dela ko ...
Pročitaj Više
/ / Vesti