Zabrana objavljivanja tuđih fotografija, snimaka, tekstova na društvenim mrežama

Shodno Direktivi o zaštiti autorskih prava, koju je usvojio Evropski parlament, niko više neće smeti na društvenim mrežama da postavlja ...
Pročitaj Više
/ / Vesti

Korišćenje odsustva radi nege deteta od strane očeva dece

Zakon o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka US, 113/2017 i 95/2018 – ...
Pročitaj Više
/ / Vesti

Odbor Evropskog parlamenta usvojio zakon koji zabranjuje prodaju istih proizvoda različitog kvaliteta u EU

Odbor za unutrašnje tržište i zaštitu potrošača Evropskog parlamenta usvojio je zakon koji zabranjuje prodaju istih proizvoda različitog kvaliteta u ...
Pročitaj Više
/ / Vesti

Usvojena Copyright direktiva kojom vlasnici sadržaja i novinske kuće dobijaju pravo da naplaćuju sadržaje za linkovanje njihovih tekstova

Evropski parlament je glasao sa 438 glasova za i 226 glasova protiv Copyright direktive kojom vlasnici sadržaja i novinske kuće ...
Pročitaj Više
/ / Vesti

Grad Beograd uputio Katastru zahtev za upis zabeležbe o zabrani prometa na bespravnim objektima na teritoriji grada Beograda

Grad Beograd uputio je Republičkom geodetskom zavodu zahtev za upis zabeležbe o zabrani prometa na bespravnim objektima na teritoriji grada ...
Pročitaj Više
/ / Vesti

Sadržina privatne krivične tužbe

Извод образложења: Приватна кривична тужба приватних тужилаца одбијена је од стране првостепеног суда, зато што дело које је предмет оптужбе ...
Pročitaj Više
/ / Vesti

Odbacivanje parnične tužbe

Postavlja se pitanje da li tužba može biti odbačena zbog toga što zahtev ne sadrži tačno označeni novčani iznos koji ...
Pročitaj Više
/ / Vesti

Када купац непокретности може да тражи заштиту од евикције (правних недостатака)

Одговорност због правних недостатака (обавеза заштите од евикције) прописана је одредбама чл. 508-515. Закона о облигационим односима и представља дужност ...
Pročitaj Više
/ / Vesti

I za adaptacije prostorija potrebna građevinska dozvola

Zakon o stanovanju i održavanju zgrada donosi i pravila o renoviranju objekata. ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI:* Idejni projekat stana je oko 5.000 ...
Pročitaj Više
/ / Vesti

Od prošle godine ”proganjanje” je uvedeno u krivični zakonik kao posebno krivično delo

Za krivično delo proganjanje predviđena novčana kazna ili zatvor do tri godine. Postoje i teži oblici, kada je u opasnosti ...
Pročitaj Više
/ / Vesti