Zadruga

Poštovani, želim da uđem u proceduru zakupa zemljišta i objekta na jugu Srbije koje je bilo u vlasništvu PIK-a koji je u međuvremenu brisan iz registra, ali se i dalje vodi u katastru kao vlasnik pomenutih nepokretnosti. Da li je, iz Vašeg iskustva, moguće i realno da se ostvari takva transakcija i ko bi eventualno mogao biti pravni naslednik koji bi mogao da sklopi dogovor i potpiše ugovor? Pozdrav. Zoran Andrić

Odgovor:

Morate istražiti ko je vlasnik PIK-a, ili bar ko je bio vlasnik ….s tim da sam ugovor o zakupu i ne mora biti zaključen sa vlasnikom, ali bi bilo dobro da to bude pravno ili fizičko lice koje ima određeni legitimitet da vam izda zemljište u zakup