Zajednicko-starateljstvo-nad-decom/razvod braka

Poštovani, da li mi možete objasniti pojam zajedničkog starateljstva nad decom i da li se isto primenjuje u Srbiji?


ODGOVOR:

Poštovani,

Roditeljsko pravo se može vršiti samostalno (gde se dete poverava jednom od roditelja) ili zajednički (i to bez obzira da li roditelji deteta ili dece vode zajednički život ili je zajednica života prestala) i oba ova model se primenjuju u pravosuđu Srbije .
Roditelji roditeljsko pravo vrše zajednički i sporazumno i kada ne vode zajednički život ako zaključe sporazum o zajedničkom vršenju roditeljskog prava i ako sud proceni da je taj sporazum u najboljem interesu deteta.
Roditelji u ovoj vrsti vršenja roditeljskog prava faktički dele sve svakodnevne obaveze i aktivnosti koje imaju oko deteta/dece
Da bi ovaj koncept zaživeo i živeo onako kako je najbolje za dete neophodno je, a i samim tim se podrazumeva da roditelji imaju dobar međusobni odnos i da je njihovo funkcionisanje usklađeno kako bi mogli da se dogovaraju oko preduzimanja aktivnosti.
Da bi do zajedničkog vršenja roditeljskog prava došlo, roditelji moraju da postignu sporazum . Sporazumom o zajedničkom vršenju roditeljskog prava roditelji deteta pismeno se saglašavaju da će roditeljska prava i dužnosti obavljati zajednički, međusobnim sporazumevanjem, koje mora biti u najboljem interesu deteta.
Sastavni deo sporazuma o zajedničkom vršenju roditeljskog prava jeste i sporazum o tome šta će se smatrati prebivalištem deteta.