Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti jasno obavezuje koje su to vakcine koje bi dete trebalo da primi do polaska u školu.

Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (“Sl. glasnik RS”, br. 15/2016), jasno je propisno koje su to vakcine koje bi dete trebalo da primi do polaska u školu.

Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (“Sl. glasnik RS”, br. 55/2013, 101/2017, 27/2018 – dr. zakon i 10/2019) nedvosmisleno je navedeno da je škola dužna da sarađuje sa zdravstvenim ustanovama u sprovođenju zdravstvene zaštite dece.

Prema zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, obavezne vakcine za decu su: protiv tuberkuloze, hepatitisa B, difterije, tetanusa, velikog kašlja, dečje paralize, oboljenja uzrokovanih bakterijom hemofilus influence tipa B, streptokokus pneumonije, morbila, zaušaka i rubele.