Zakon predviđa da RGZ ne proverava ispunjenost prava na upis kada zahtev podnose obveznici upisa – notari, sudovi, izvršitelji, lokalne samouprave i centri za socijalni rad.

Novi Zakon predviđa da RGZ ne proverava ispunjenost prava na upis kada zahtev podnose obveznici upisa – notari, sudovi, izvršitelji, lokalne samouprave i centri za socijalni rad.

Katastar nije dužan da proverava osnovanost vlasništva, ali ako utvrdi da upis nije zakonit, upisuje zabeležbu i prosleđuje slučaj nadležnom tužilaštvu.