Žalba na rešenje o porezu na prenos apsolutnih prava

Poštovani,
27.01.2021.godine sklopili smo suprug i ja ugovor o kupovini stana i sve smo uredno overili kod notara.Problem nastaje u momentu kada mi shvatamo slučajno da notar nije prosledio izjavu da nam je to prva nekretnina u vlasnisništvu i da imamo pravo na oslobodjenje od poreza na prenos apsolutnih prava. Nakon godinu i po dana od izdavanja rešenja (koje nam ni dan danas nije uručeno)saznajemo da smo zaduženi kao jemac za porez i od poreske uprave dobijamo informaciju da je rok za žalbu odavno prošao i da su oni imali informaciju da je rešenje pokušano biti uručeno ali da nije primljeno i da su postupili po Zakonu. Da nam je uručeno rešenje žalili bi se i dostavili izjavu da nam je prva nekretnina.
Pitanje :imamo li nakon ovog vremena prava i osnova za žalbu ili molbu poreskoj upravi za storniranjem poreske obaveze, ili da li je notar imao obavezu da nas upozori i pita da li je prva nekretnina kako bi uz svu dokumentaciju prosledio i izjavu? Ima li načina da ostvarimo svoje Zakonsko pravo o oslobadjanju na porez na prenos apsolutnih prava na prvu nekretninu?
Hvala!

Koliko mi je poznato notar samo obaveštava PU o izvršenom prometu, a postupak za oslobođenje ste morali vi da pratite i pokrenete … to ne ide po služ dužnosti …. što se tiče žalbe takođe mislim da nema neke nade, jer su vam oni po njihovim pravilima uručili rešenje  …. tako se meni čini da stoje stvari …