žalba na uknjižbu stana

Poštovanje,
pokojna majka je pre 2 godine predala zahtev za uknjižbu stana, na koji je odgovoreno tek kada sam poslala primedbu e-katastru, nakon ostavinskog postupka. Rešenje je doneto – zahtev je odbijen kao neosnovan, uz primedbu da su dozvola za izgradnju i dozvola za upotrebu predati u fotokopiji bez pravosnažnog pečata. S obzirom da ću traženu dokumentaciju pribaviti, da li mi možete objasniti u kakvoj formi treba da napišem žalbu sa rokom od 8 dana RGZ-u na ovu odluku jer mi isti ne odgovara na to pitanje?

Ту је боље да поднесете нови захтев са оригиналима, него да чекате да се одлучи по жалби