Zastarelost prava na naknadu štete?

Zastarelost prava na naknadu štete?


ODGOVOR:

Poštovani,
Hvala što ste postavili pitanje.
Članom 376 Zakona o obligacionim odnosima propisano je:
(1) Potraživanje naknade prouzrokovane štete zastareva za tri godine od kad je oštećenik doznao za štetu i za lice koje je štetu učinilo.
(2) U svakom slučaju ovo potraživanje zastareva za pet godina od kad je šteta nastala.
(3) Potraživanje naknade štete nastale povredom ugovorne obaveze zastareva za vreme određeno za zastarelost te obaveze.
Pozdrav od nas