Zastarevanje izvršnih sankcija prekrš. suda

Poštovani… APSOLUTNA ZASTARELOST IZVRŠNIH SANKCIJA (kaznene odredbe, zatvor, novčana kazna, kazneni poeni, zabrana upravljanja…) prekršajnog suda, iz oblasti saobraćaja, da li nastupa posle 2 godine, od dana :

– 1 – Dana pravosnažnosti presude (osuđujuća presuda, odbijena žalba, tj. potvrda o prvostepene presude), ili…
– 2 – Dana isticanja naredbe o isticanju pismena na oglasnoj tabli suda, sobzirom da naredba nije mogla biti uručena lično (nepoznata adresa).+

U mom slučaju, ti datumi se drastično razlikuju, za više od 6 meseci, pa vas najlepše molim za mišljenje, s o bzirom da moja dva kuma, dva advokata iz Kragujevca imaju dva suprotna tumačenja.
Unapred vam se zahvaljujem, ukoliko ste u prilici da mi odgovorite. I sam se bavim knjigovodstvom već 30 godina, tumačim propise i za sebe i za svoje klijente, ali ovo se radi o „mojoj koži“, na žalost.

Predrag Momčilović, Kragujevac.

Odgovor:

Poštovani, moje je mišljenje da se zastarelost izvršenja kazne stupa na snagu od dana pravnosnažnosti presude