Zaštita od zlostavljanja na radu – mobing

Najuobičenije radnje zlostavljanja na radu – mobinga

 • ponižavanje
 • zastrašivanje
 • uvredljivo ponašanje u nameri da se individua ili kolektiv kazni ili zastraši
 • neopravdano nametanje uslova rada
 • ugrožavanje zdravlja
 • izolovanje od drugih zaposlenih lica
 • navođenje da pojedinac da otkaz ili da raskine ugovor
 • ismejavanje
 • uznemiravanje (seksualno, psihičko, verbalno)

Postoje dva tipa mobinga:

 1. mobing praznog stola – ne daju se poslovni zadaci kako bi se zaposlenom urušio integritet u radnom okruženju
 2. mobing punog stola – daje se neprimeren broj radnih zadataka. Zaposleni dobija kratke vremenske rokove za ispunjenje radnih zadataka.

Postoje i druge vrste zlostavljanja na radnom mestu (mobing), ali uvek je negde u osnovi potcenjivanje, obezvređivanje i omalovažavanje.

Postupak zaštite:

 • Posredovanje kod poslodavca
 • Podnošenje tužbe po Zakonu o sprečavanju zlostavljanja na radu ako posredovanjeu firmi nije uspelo.
 • ako se za mobing tereti direktor možete se obratiti direktno sudu bez postupka posredovanja.

Posrednik se može izabrati sa spiska posrednika koji se vodi kod poslodavca – u skladu sa kolektivnim ugovorom, odnosno kod organa, organizacije ili ustanove za posredovanje – u skladu sa zakonom.

Rok za podnošenje tužbe za mobing je šest meseci od poslednje sporne situacije.

U slučaju da je bilo posredovanja tužba se mora podneti u roku od 15 dana od prijema obaveštenje da posredovanje nije uspelo propalo, odnosno od prijema odluke o utvrđivanju odgovornosti prijavljenog kojom niste zadovoljni

Pokretanje postupka za zaštitu od zlostavljanja, kao i učešće u tom postupku ne može da bude osnov za:

– stavljanje zaposlenog u nepovoljniji položaj u pogledu ostvarivanja prava i obaveza po osnovu rada,

– pokretanje postupka za utvrđivanje disciplinske, materijalne i druge odgovornosti zaposlenog,

– otkaz ugovora o radu, odnosno prestanak radnog ili drugog ugovornog odnosa po osnovu rada i proglašavanje zaposlenog viškom zaposlenih