Zemljiste

Postovanje.Sta znaci kad u katastru neko pokrene prenamenu oblika i povrsine parcele..A vlasnik to nije pokrenuo.Hvala

Koliko mi je poznato to bi mogao da radi jedino javni organ, a privatno lice može uvek da podnese zahtev, ali bez vaše saglasnosti  – ništa …