bračna imovina

Poštovani gospodine Da li možete objasniti koja imovina se smatra bračnom imovinom?


ODGOVOR:

Poštovani

Pretpostavljamo da mislite na pojam zajedničke imovine, kada govorite o ”bračnoj imovini”.
Ako je pretpostavka tačna, ovaj pojam regulisan je Porodičnim zakonom, a smatra se da je zajednička imovina ona imovina koju su supružnici stekli u toku trajanja bračne zajednice. To mogu biti nekretnine (kuća, stan, plac, lokal), ali i automobil, nameštaj, umetnine…

Npr. Kupovina nekretnine nakon stupanja u brak nije isto što i kupovina nekretnine pre sklapanja braka, barem ne po pitanju prava svojine. To znači da ukoliko kupite stan na vaše ime pre stupanja u brak, isti će i nakon toga predstavljati vašu posebnu imovinu. Međutim, ako rešite da nekretninu kupite nakon stupanja u brak, isti u većini slučajeva postaje zajednička svojina, pa u tom slučaju važe i neka druga, stroža pravila. Tada nekretnina postaje zajednička imovina oba bračna druga i njom, kao takvom, oni upravljaju zajednički i sporazumno.

Zakonska je pretpostavka da su udeli supružnika u zajedničkoj imovini jednaki, tačnije iznose po 50 odsto, ali važno je naglasiti da je na sudu moguće dokazivati i drugačije.

Kod zajedničke imovine smatra se da je pravo svojine na određenoj nekretnini upisano na oba supružnika, čak i onda kada je upis izvršen samo na jednog od njih, pod uslovom da nema odluke suda ili pismenog sporazuma o deobi. Ovo sve isto važi i za uknjižbu, tj. kada je upis nepokretnosti u Katastar izvršen samo na ime jednog bračnog druga, podrazumeva se da se upis odnosi na oba supružnika.

Ono po čemu se zajednička imovina najviše i razlikuje od posebne imovine je to što supružnici ne mogu samostalno, bez saglasnosti drugog bračnog druga, raspolagati zajedničkom bračnom imovinom i prodavati je. Ako to ipak učini drugi supružnik bi sa velikom izvesnošću uspeha mogao povesti parnicu za poništaj ugovora.

Valja napomenuti da posebnu imovinu bračnog druga predstavlja ona imovina koja je stečena poklonom, nasleđem i drugim pravnim osnovom iz kojeg se nesumnjivo utvrđuje takav status imovine.

Postavljeno pitanje pokreće razna pitanja koja se mogu pojaviti u pojedinačnom slučaju, tako da je odgovor usmeren na neka opšta pravila.

Svako dobro.