Advokat VUK VUKOVIĆ Beograd

Kako da ne ostanete bez vozila nakon kupovine?

Nažalost, činjenica da imate kupoprodajni ugovor, potpisan i overen kod notara, ne znači da je automobil automatski vaš. Daleko od ...
Pročitaj Više
/ / Vesti

Neradni dani i državni praznici u Srbiji nov 2019/nov 2020

Dan primirja I sv rat ... 11/11/2019. (subota do ponedeljak) Nova godina .... 01 i 02/01/2020.  (sreda i četvrtak) Božić ...
Pročitaj Više
/ / Vesti

Međunarodni sporazumi zdravstvenog osiguranja

Međunarodne sporazume kojima je definisana saradnja u oblasti zdravstvenog osiguranja, Republika Srbija zaključila je sa 20 zemalja. Države sa kojima ...
Pročitaj Više
/ / Vesti

Dostupna eRegistracija osnivanja višečlanog društva

Na portalu APR-a, od 28. juna 2019. godine, dostupna je nova elektronska usluga - eRegistracija osnivanja višečlanog društva. Da bi ...
Pročitaj Više
/ / Vesti

Od 1. jula 2019. godine izmena propisa oko poreza za stan na dan i privatne ležajeve

Od 1. jula 2019. godine na svaki privatni ležaj u turističkim destinacijama prve kategorije kao što su Beograd, Zlatibor ili ...
Pročitaj Više
/ / Vesti

Pojednostavljen postupak upisa i brisanja hipoteke

Svakodnevno se u katastru upisuje ili briše veliki broj hipoteka na nepokretnosti kao sredstvo obezbeđenja . Prošle godine je stupio ...
Pročitaj Više
/ / Vesti

Novim izmenama Krivičnog zakonika  sužene mogućnosti za uslovnu kaznu

Najnovije izmene u Krivičnom zakoniku promenile su član 66. i to stavove dva i tri koji su tačno određivali za ...
Pročitaj Više
/ / Vesti

Od 1. januara 2019. ukinuta obaveza poslodavaca da RF PIO podnose prijave podataka za matičnu evidenciju.

Od 1. januara 2019. godine ukinuta je obaveza poslodavaca da Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje podnose prijave podataka ...
Pročitaj Više
/ / Vesti

Usvojene izmene Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, br. 31/2019)

Usvojene izmene Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, br. 31/2019) koje uvode mogućnosti ...
Pročitaj Više
/ / Vesti

Narodna skupština usvojila Zakon o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima (“Sl. glasnik RS”, br. 31/2019) ...
Pročitaj Više
/ / Vesti

Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti jasno obavezuje koje su to vakcine koje bi dete trebalo da primi do polaska u školu.

Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (“Sl. glasnik RS”, br. 15/2016), jasno je propisno koje su to vakcine koje ...
Pročitaj Više
/ / Vesti

Neke od izmena Krivičnog zakonika RS koje stupaju na snagu 01.12.2019.g.

Vrste kazni [ČLAN 2 IZMENA I DOPUNA ZAKONA] Član 43 Učiniocu krivičnog dela mogu se izreći sledeće kazne: 1) doživotni ...
Pročitaj Više
/ / Vesti
Loading...
Zatvori meni