Šta uraditi kad vas ujede pas ili druga životinja?

Naješći su ujedi: pasa, mačaka, pacova. Ugriz psa pravi razderine i veća nagnječenja tkiva. Mačji zubi su tanji i oštriji …
Pročitaj Više

Prava zaposlenih koji rade prekovremeno

  Zaposleni za svaki sat prekovremenog rada ima pravo na uvećanu zaradu u visini utvrđenoj opštim aktom i ugovorom o radu za …
Pročitaj Više

Refundacija PDV kupcu prvog stana

  Član 56a Zakona o PDV Pravo na refundaciju PDV za kupovinu prvog stana, na osnovu podnetog zahteva, ima fizičko …
Pročitaj Više

Zaštita od zlostavljanja na radu – mobing

Najuobičenije radnje zlostavljanja na radu – mobinga ponižavanje zastrašivanje uvredljivo ponašanje u nameri da se individua ili kolektiv kazni ili …
Pročitaj Više

Pravo zaposlenog da odbije da radi

  Zaposleni, kome prema mišljenju službe medicine rada preti neposredna opasnost po zdravlje ili život, ima pravo da odbije da …
Pročitaj Više

Kolika može biti maksimalno ugovorena kamata kod banke

Postoje ugovori o kreditu gde je efektivna kamatna stopa čak preko 50 %, a više su nego česti ugovori gde …
Pročitaj Više

Međunarodna overa i upotreba stranih isprava

Javne isprave izdaju nadležni organi o podacima o kojima vode službenu evidenciju, a privatne isprave su privatna dokumenta poput izjave, …
Pročitaj Više

Otkup stanova po zakonu o stanovanju

Zakon o stanovanju („sl. glasnik rs“, br. 50/92, 76/92, 84/92 – ispr., 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94 – ispr., 48/94, …
Pročitaj Više

Prava zaposlenih/radno pravo

Članom 12, 13 i 14 Zakona o radu uređena su prava zaposlenih koja su pomenuta u sledećem: Prava svih zaposlenih …
Pročitaj Više
Loading...