Obrazloženje rešenja mora da sadrži propise i razloge koji su bilu odlučni pri odlučivanju

Iz obrazloženja: "Odredbom člana 141. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik RS" broj 18/2016) propisano je da ...

Ne može se obustaviti postupak po žalbi zbog ćutanja uprave, jer je prvostepeni organ u međuvremenu odluči po zahtevu

Iz obrazloženja: "Naime, iz spisa predmeta i obrazloženja osporenog rešenja proizlazi da je tuženi organ obustavio postupak po žalbi tužioca ...