Sadržina privatne krivične tužbe

Извод образложења: Приватна кривична тужба приватних тужилаца одбијена је од стране првостепеног суда, зато што дело које је предмет оптужбе ...
/ / Krivicna praksa

Nepostojanje bitnih obeležja krivičnog dela uvrede

Izvod obrazloženja: Kako je odredbom iz čl. 170. st. 1. KZ propisano da je radnja izvršenja predmetnog krivičnog dela ko ...
/ / Krivicna praksa

Odluka o imovinskopravnom zahtevu ne isključuje pravo na potraživanje u parnici

Odluka krivičnog suda o imovinskopravnom zahtevu ne isključuje mogućnost oštećenog, ukoliko je nezadovoljan visinom dosuđenog imovinskopravnog zahteva, da svoja prava ...