Ne može se obustaviti postupak po žalbi zbog ćutanja uprave, jer je prvostepeni organ u međuvremenu odluči po zahtevu

Iz obrazloženja: "Naime, iz spisa predmeta i obrazloženja osporenog rešenja proizlazi da je tuženi organ obustavio postupak po žalbi tužioca izjavljenoj zbog nedonošenja rešenja prvostepenog organa po podnetom zahtevu od…

Procitaj ostaloNe može se obustaviti postupak po žalbi zbog ćutanja uprave, jer je prvostepeni organ u međuvremenu odluči po zahtevu

Pokretanje i vođenje krivičnog postupka koji je okončan oslobađajućom presudom nije osnov za naknadu štete zbog duševnih bolova usled povrede časti i ugleda

  Iz obrazloženja: "Na osnovu ovako potpuno i pravilno utvrđenog činjeničnog stanja, pravilno je prvostepeni sud zaključio da tužilac, kao lice protiv koga je vođen krivični postupak i koji je…

Procitaj ostaloPokretanje i vođenje krivičnog postupka koji je okončan oslobađajućom presudom nije osnov za naknadu štete zbog duševnih bolova usled povrede časti i ugleda

Promena vlasnika DOO bez uticaja je na obaveze koje je društvo preuzelo po osnovu poslova zaključenih pre promene vlasništva

Iz obrazloženja: "Žalbeni navodi zakonskog zastupnika prvotuženog kojima se pobija pravilnost primene materijalnog prava i ističe da je on postao vlasnik prvotuženog nakon što je zaključen ugovor o overdraft kreditu,…

Procitaj ostaloPromena vlasnika DOO bez uticaja je na obaveze koje je društvo preuzelo po osnovu poslova zaključenih pre promene vlasništva