Advokat VUK VUKOVIĆ Beograd

Odluka o imovinskopravnom zahtevu ne isključuje pravo na potraživanje u parnici

Odluka krivičnog suda o imovinskopravnom zahtevu ne isključuje mogućnost oštećenog, ukoliko je nezadovoljan visinom dosuđenog imovinskopravnog zahteva, da svoja prava ...
Pročitaj Više

Ponudu poslodavca za zaključenje aneksa ugovora o radu mora da prati obaveštenje o stvarnim razlozima/radno pravo

Ponudu poslodavca za zaključenje aneksa ugovora o radu mora da prati obaveštenje o stvarnim razlozima koji su izazvali potrebu procesa ...
Pročitaj Više

Propust poslodavca da inspekciji prijavi povredu na radu

Kada tokom radnog vremena, u pauzi za doručak, a u prostoru koji je van radnog mesta zaposlenog, dođe do povređivanja ...
Pročitaj Više

Zaposleni se ne može odreći prava na isplatu zarade i doprinosa čak i u slučaju potpisivanja takvog sporazuma sa poslodavcem

Prava iz radnog odnosa, gde spada i pravo na isplatu zarade i uplatu doprinosa u korist zaposlenog, kao i prava ...
Pročitaj Više

Istovremeno pravo na zaradu i stimulativnu otpremninu

Zaposlenima koji su prihvatili socijalni program, tako što su zaključili sporazum na osnovu koga su im isplaćena novčana sredstva stimulativne ...
Pročitaj Više

Opravdano odbijanje poslova od strane zaposlenog

Kada je zaposleni uredno obavestio poslodavca o bitnim okolnostima koje utiču ili bi mogle da utiču na obavljanje poslova utvrđenih ...
Pročitaj Više

Stečajna masa kao parnična stranka

Izvod iz obrazloženja: "Članom 74. stav 1. Zakona o parničnom postupku, ne propisujući uslove, zaista je predviđeno da stranka u ...
Pročitaj Više

Fotokopiranje autorskog dela predstavlja povredu autorskog prava

Izvod iz obrazloženja: Sadržinu autorskog prava čini skup ličnopravnih, moralnih ovlašćenja autora i imovinskopravnih ovlašćenja. Moralna, ličnopravna ovlašćenja imaju prvenstveno ...
Pročitaj Više

Sud nije ovlašćen da umesto roditelja donosi odluke koje zamenjuju saglasnost roditelja za odvođenje maloletnog deteta u inostranstvo

Sud nije ovlašćen da umesto roditelja donosi odluke koje zamenjuju saglasnost roditelja za odvođenje maloletnog deteta u inostranstvo, da sud ...
Pročitaj Više

Kamata na troškove parničnog postupka

Обавеза накнаде парничних трошкова је новчана обавеза која доспева доношењем одлуке, на коју је дужник обавезан плаћати затезну камату од ...
Pročitaj Više

Kada nema mesta primeni pravila o suspenziji isključivih autorskih prava i prava na naknadu

Izvod iz obrazloženja odluke: "Neosnovano se u žalbi tužena poziva na ograničenje autorskog prava iz člana 43, u vezi sa ...
Pročitaj Više

Za naknadu štete u vidu izgubljene dobiti ne traži se apsolutna izvesnost o mogućnosti postojanja štete.

Izvod obrazloženja: “Kod ovakvog stanja stvari nije jasno zbog čega za navedeni period tužilac ne bi imao pravo na naknadu ...
Pročitaj Više
/ / Gradjanska praksa

Када купац непокретности може да тражи заштиту од евикције (правних недостатака)

Одговорност због правних недостатака (обавеза заштите од евикције) прописана је одредбама чл. 508-515. Закона о облигационим односима и представља дужност ...
Pročitaj Više
/ / Gradjanska praksa

Odbacivanje parnične tužbe

Postavlja se pitanje da li tužba može biti odbačena zbog toga što zahtev ne sadrži tačno označeni novčani iznos koji ...
Pročitaj Više
/ / Gradjanska praksa

Ništavost ugovora zbog neodredivosti predmeta ugovora o doživotnom izdržavanju

Na osnovu pravilne pravne ocene utvrđenih činjenica prvostepeni sud je zaključio da primalac izdržavanja davaocima izdržavanja kao naknadu za pruženo ...
Pročitaj Više
/ / Gradjanska praksa
Zatvori meni