Ko od čega korist ima, treba i teret da nosi.

Ko od čega korist ima, treba i teret da nosi.

(čl. 1001.)