Ko pravo svoje zapušta, nek sebe krivi ako ga izgubi.

Ko pravo svoje zapušta, nek sebe krivi ako ga izgubi.

čl. 1031 Opšteg imovinskog zakona Crne Gore