Odgovornost osnivača kod prinudne likvidacije/privredno pravo

Postovani, imam jedno pitanje.
Naime pre vise godina sam registrovao Doo preduzece, sa istim ne radim nista a nije stavljen nikakav status mirovanja. Racun je u blokadi vec jako dugo jer nisam imao sredstava da platim doprinose za sebe koji sam inace i bio jedini zaposleni. Prema dobavljacima nista ne dugujem prema nikome osim mozda Telekomu za karticu koja je bila u fiskalnoj kasi.
Od skora je preduzece po nalogu APRa u prinudnoj likvidaciji.
Zanima me da li moze doci do naplate tih potrazivanja od licne imovine mada ni to nemam, nista se ne vodi na mene vec na oca i suprugu neka njena imovina koju je nasledila.
U medjuvremenu sam yaposlen u jednoj firmi i redovno mi se placaju doprinsi.
Hvala unapred.


Оdgovor:

Poštovani Ivane evo odredbi Zakona o privrednim društvima koji govore o odgovnosti osnivača privrednog društva nakon prinudne i obične likvidacije:

Odgovornost članova društva po okončanju likvidacije
Član 545
Ortaci i komplementari odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze društva u likvidaciji i nakon brisanja društva iz registra privrednih subjekata.
Komanditori, članovi društva s ograničenom odgovornošću i akcionari akcionarskog društva odgovaraju solidarno za obaveze društva u likvidaciji i nakon brisanja društva iz registra privrednih subjekata, do visine primljenog iznosa iz likvidacionog ostatka.
Potraživanja poverilaca iz st. 1. i 2. ovog člana zastarevaju u roku od tri godine od dana brisanja društva iz registra.

Posledice brisanja društva iz registra u slučaju prinudne likvidacije
Član 548
Imovina brisanog društva postaje imovina članova društva u srazmeri sa njihovim udelima u kapitalu društva, a u slučaju ortačkog društva koje nema kapital raspodeljuje se na jednake delove između ortaka.
Članovi društva svoje odnose u pogledu imovine iz stava 1. ovog člana uređuju ugovorom, pri čemu svaki član društva može tražiti da nadležni sud u vanparničnom postupku izvrši podelu te imovine.
Nakon brisanja društva iz registra privrednih subjekata, članovi brisanog društva odgovaraju za obaveze društva u skladu sa odredbama člana 545. ovog zakona o odgovornosti članova društva u slučaju likvidacije.
Izuzetno od stava 3. ovog člana, kontrolni član društva s ograničenom odgovornošću i kontrolni akcionar akcionarskog društva odgovara neograničeno solidarno za obaveze društva i nakon brisanja društva iz registra.
Potraživanja poverilaca društva prema članovima društva iz stava 4. ovog člana zastarevaju u roku od tri godine od dana brisanja društva iz registra.

Srdačan pozdrav
Advokat Vuk Vuković

12/06/2019