Naknada troškova

Poštovani,

Moja tetka (sestra moje pok. majke) je preminula u februaru 2020. godine. Živela je i umrla u inostranstvu, a u Srbiji, u mestu u kojem ja živim, je posedovala stan, koji je nasledila od svoje majke. Od naslednika ima sina, koji živi u inostranstvu. Nakon tetkine smrti nije sproveden ostavinski postupak, niti je smrt prijavljena matičnoj službi opštine u kojoj je bila prijavljena sa prebivalištem u Srbiji i u kojoj se nalazi stan čiji je bila vlasnik. Od 2012. godine sve troškove u vezi navedenog stana (računi za struju, vodu, telefon, porez na imovinu, hodničko svetlo za zgradu, održavanje zgrade u kojoj se stan nalazi, radovi koje je bilo neophodno izvršiti u stanu i dr.), snosim ja, o čemu posedujem dokaze. Sa tetkinim sinom, odnosno mojim bratom, nisam u mogućnosti da uspostavim kontakt, jer se iz nekih razloga ne odaziva na moje pozive i poruke.
Zanima me da li imam pravo da potražujem naknadu troškova koje sam snosio u vezi stana, počev od 2012. godine, i da li uopšte imam bilo kakvih prava u vezi sa navedenim stanom.

S poštovanjem

____________________________

Odgovor:

Poštovani, zapravo imate jako ograničena prava i naslednik vam uvek može odgovoriti da ste troškove koje ste plaćali nadomestili time što ste koristili stan …. naravno pričam načelno