Nedoumica u vezi Zakona o radu, clan 49

Po zakonu o radu, clan 49 : Zaposleni je dužan da se u toku rada obrazuje, stručno osposobljava i usavršava za rad.

Troškovi obrazovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja obezbeđuju se iz sredstava poslodavca i drugih izvora, u skladu sa zakonom i opštim aktom.

U slučaju da zaposleni prekine obrazovanje, stručno osposobljavanje ili usavršavanje, dužan je da poslodavcu naknadi troškove, osim ako je to učinio iz opravdanih razloga.

U mojoj situaciji, meni je obuka za rad uveliko zavrsena, vec 2 meseca radim za firmu, da li sam duzan da im nadoknadim te troskove obuke cak i ako bi me poslodavac otpustio?

Hvala na izdvojenom vremenu

Petar

Само у случају да прекинете образовање и друго, а што, колико схватам, није случај код вас