povraćaj PDV

Molim vas da mi pomognete u trenutnoj nedoumici i realizaciji predmeta u slučaju vašeg pozitivnog odgovora.
U naselju East side, ulica Živka Davidovića 96 Beograd, sklopila sam predugovor o kupovini stana površine 35,00 kvm. Uskoro se približava završetak radova na objektu i predstoji mi konačna isplata i useljenje.
Do sada nisam imala stan u vlasništvu (živim sa porodicom u stanu supruga).
Prilikom razgovora u banci radi stambenog kredita naknadno sam saznala da prilikom
Zahteva za povrat PDV mogu imati nepremostivi problem. Iz pijateta prema pokojnoj tetki prihvatila sam učešće u ostavinskoj raspravi i tom prilikom pored srazmernog izmirivanja njenih preostalih dugovanja, učestvovala sam i u nasleđivanju nekretnine površine 32 kvm. Donetim Rešenjem I Osnovnog suda od 05.03.2014. u ostavinskom postupku sa još 7 naslednika dobila sam simboličnih 1/32 idealna dela predmetnog stana. Odmah po uknjižbi stan je i prodat.
U neformalnim razgovorima dobila sam oprečne informacije – od toga da se taj 1 kvm smatra kao dovoljan razlog za odbijanje zahteva za povraćaj PDV ili da zavisi od područne Poreske uprave, pa do toga da se ovakav susvojinski odnos ne može smatrati vlasništvom u punom kapacitetu pošto je evidentno da se nije moglo ostvariti pravo uživanja stanovanja u predmetnom stanu.
Na vašoj oficijalnoj stranici, gde ste predstavili rad vaše Kancelarije, izneli ste da imate veliko iskustvo u primeni propisa iz ove oblasti, pa bih želela da mi iznesete vaše mišljenje o predmetu i da li može pomoći vaše angažovanje u ostvarivanju prava na pomenutu pogodnost?
U prilogu vam šaljem i Rešenje o ostavini.
Hvala. Pozdrav.
Svetlana PAVLOVIĆ

_____________________________

Odgovor:

Poštovana,

Sve ste detaljno objasnili, ali zapravo osim zastupanja pred Poreskom upravom, ne mogu dati nikakve definitivne garancije, iako su šanse za uspeh značajno veće nego za neuspeh.

Dakle, mora se preduzeti postupak pred PU za pribavljanje prava na oslobođenje za kupovinu prvog stana, a sve odluke PU, posebno one nepovoljne moraju se napadati žalbom, i ostvariti određeni pristup konkretnoj PU radi razgovora sa postupajućim referentom.