Putni trosak

U firmi sam preko 15 godina.Da li je vlasnik firme duzan Po zakonu da mi isplacuje novac za putni trosak

Odgovor:

Ne znam na koju vrstu putnog troška mislite, ali u načelu naravno da imate pravo.