Ugovor o dozivotnom izdrzavanju

Dobar dan, interesuje me ukoliko su primaoci izdrzavanja supruznici a vlasnik nepokretnosti iz ugovora je samo jedan primalac koji je preminuo,na osnivu cega se upisuje u katastar davalac izdzavanja kao vlasnik,obzirom da je drugi primalac i dalje ziv a nije vlasnik nepokretnosti.U ugovoru stoji clan u kome se navode oba primalaca da su saglasna da se nakon njihove smrti davalac upise u katastar nepokretnosti kao vlasnik.Unapred hvala

Тек када умру оба примаоца издржавања уговор је извршен, па онда и све остало што питате