Usvojene izmene Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, br. 31/2019)

Usvojene izmene Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, br. 31/2019) koje uvode mogućnosti izdavanja građevinske dozvole, na rizik investitora, za nepokretnost na kojoj je u evidenciji katastra nepokretnosti upisana zabeležba spora, odnosno upravnog spora