Vremenski rok

Poštovani, moje pitanje je, da li postoji neki vremenski rok ili vreme za koje Vrhovni sud treba da odgovori na reviziju?

Koliko je meni poznato ne postoji – a postoje rokovi za neke druge sudove i postupke – pa se ni ti rokovi ne poštuju