Zastarelost vođenja disciplinskog postupka

Ako u Pravilniku o disciplinskoj odgovornosti studenta, nije određen rok zastarelosti vođenja disc. postupka (određen je rok pokretanja 6 meseci, odnosno godinu dana), a ni u Zakonu o visokom obrazovanju nije taj rok određen, koji rok zastarevanja primenjujemo, ili je to onda protivustavan Pravilnik.

Odgovor:

Možda postoji nešto u prelaznim odredbama Pravilnika ili Zakona na koji se pozivate u smislu primene nekog drugog zakona ili podzakona ….. ako tako nečeg nema, zapravo nisam siguran šta bi bio pozdan i pravilan odgovor na vaše pitanje ….. jer ne biste mogli tek tako da primenjujete odredbe nekog drugog zakona bez konkretnog upućivanja na iste ….