Autorska prava i intelektualna svojina

Poštovani gospodine Vuče,
zanima me da li neko pravno lice, tj. firma, može da poseduje autorska prava ili prava na intelektualnu svojinu, na tehničku dokumentaciju koju je izradila u ilegalnom softveru?

Ili još preciznije, ako bi u sudskom sporu toj predstavniku firme bilo upućeno pitanje : “Kako ste vi izradili tehničku dokumentaciju, kada nemate računarski alat za to?“

Odgovor:

Rekao bih da su to dva odvojena pravna pitanja – jedno je ilegalno koristiti softver i za to ste dužni platiti kaznu nosiocu prava na softver, a potpuno je odvojeno pitanje vaša originalna intelektualna svojina koju ste stvorili i koju bi, mislim, itekako imali pravo da zaštitite …. bez obzira što ste istu stvorili korišćenjem nelegalnog programa …. to je moje mišljenje ..