Međunarodni sporazumi zdravstvenog osiguranja

Međunarodne sporazume kojima je definisana saradnja u oblasti zdravstvenog osiguranja, Republika Srbija zaključila je sa 20 zemalja.

Države sa kojima je zaključen sporazum o zdravstvenom osiguranju su:

Austrija
Poljska
Belgija
Rumunija
Bosna i Hercegovina
Slovačka
Bugarska
Francuska
Velika Britanija
Holandija
Italija
Hrvatska
Luksemburg
Crna Gora
Mađarska
Češka
Makedonija
Slovenija
Nemačka
Turska

U 20 zemalja s kojima Srbija ima potpisane sporazume o zdravstvenom osiguranju naši građani mogu da putuju samo sa potvrdom o zdravstvenom osiguranju, bez dodatnih troškova za polisu osiguranja, osim za Poljsku i Veliku Britaniju za koje nije potrebno pribavljati posebnu potvrdu, dovoljni su samo dokaz o osiguranju i pasoš

Za druge zemlje neophodno je da se pre puta pribavi potvrda o korišćenju zdravstvene zaštite u inostranstvu, obrazac 03-12.

Dvojezični obrazac izdaje nadležna filijala RFZO, a na osnovu nalaza i mišljenja lekarske komisije da osiguranik ne boluje, odnosno da nije bolovalo od akutnih ili hroničnih bolesti u akutnoj fazi u poslednjih 12 meseci, za koje je potrebno duže ili stalno lečenje.

Više o zdravstvenoj zaštiti za vreme privremenog boravka u inostaranstvu idi na: http://www.rfzo.rs/index.php/osiguranalica/zz-u-ino/hitna-pomoc-ino