Slika

Dobro vece,da li je slika validan dokaz na sudu,sliku sam napravio licno i ide u moju korist

Odgovor:

U principu jeste, s tim što naši sudovi obično traže još i druge dokaze (pismene dokaze, izjave svedoka, stranaka itd) …. ne sećam se da sam učestovavao u nekom posutpku gde je fotografija bila jedini i krunski dokaz, ali ne kažem da nije moguće