Sodom i Gomor realna priča

Na osnovu Biblije, Bog je unistio ove gradove pre oko 4.000 godina.

Biblija kaze:
„Tada pusti Gospod na Sodom i na Gomor od Gospoda s neba dažd od sumpora i ognja,
I zatre one gradove i svu onu ravan, i sve ljude u gradovima i rod zemaljski.
Ali žena Lotova beše se obazrela idući za njim, i posta slan kamen.
A sutradan rano ustavši Avram, otide na mesto gde je stajao pred Gospodom;
I pogleda na Sodom i Gomor i svu okolinu po onoj ravni, i ugleda, a to se dizaše dim od zemlje kao dim iz peći.“
(1. Mojsijeva 19,24.25)

Postavlja se pitanje: Da li se ovo unistenje zaista desilo?

Postoji poznato utvrdjenje, zvano Masada, na brdu blizu juznog dela Mrtvog mora, u Izraelu.

Vrlo je interesantan pogled sa platoa Masada. To podrucje se veoma razlikuje od okolnog regiona po svom izgledu i tipu stena, i to jer je brdovito sa vertikalnim stenskim zidovima. Ono je prekriveno debelim slojevima sitnozrnog materijala. Neki geolozi ukazuju da te strukture lice na nesto kao sto je grad, sa ulicama i kucama .

Kameni blokovi koji se mogu videti na nazlicitim mestima u ovom podrucju, izgledaju veoma interesantno. Tu mozemo videti nizove ovih kamenih blokova. Da li oni predstavljaju ulice ili temelj kuca, ili nesto slicno? Na drugim mestima kameni blokovi vise lice na zidove koji su pod pravim uglom. Ovakva pojava nije uobicajena u prirodnom formiranju stena.

Pojava koja je posebno interesantna, vezano za ovo podrucje, jeste da ovde postoji velika kolicina sumpornih lopti, cija je velicina od oko 2,5 centimentra u precniku do velicine teniske lopte . Ove sumporne lopte su rasprostranjene samo unutar podrucja koje izgleda drugacije od okoline. Sumporne lopte su istopile stenu i moze se videti kako su one utisnute u stenu pod visokom temperaturom. Kada sumporna lopta udje u stenu, ulazni kanal se zatvara, i u odsustvu kiseonika, sumporna vatra se gasi. Mesta probijanja sumpora u stenu izgledaju sirom ovog podrucja kao da su izbusena „mitraljeskom paljbom“.

Sumporne lopte su takodje pronadjene duboko unutar stenskih blokova.

Izvrseno je testiranje da li je zaista u pitanju sumporna lopta. Kada je bila izlozena vatri, ona se zapalila oslobadjajuci jak miris sumpora i veliku toplotu.

Dodatna potvrda da je ovo podrucje bilo podvrgnuto visokoj temperaturi jeste oblik stena, koje ukazuju da su bile savijene pod delovanjem velike toplote.

Visoka toplota izaziva promene u mineralu i to se moze videti kao braon krugovi u mineralu oko ovih sumpornih lopti. Sumporne lopte su kasnije bile okruzene ljusturom, koja je nastala delovanjem visoke temperature koja je zatim pracena hladjenjem. Ove ljusture su mnogo otpornije na eroziju od sumpornih lopti. Ako se ove ljusture slome, sumporne lopte se mogu jasno uociti.

Poznati istoricar, Josif Flavije, zapisao je pre oko 1900 godina veoma interesantan izvestaj. On kaze kako je tu sve bilo lepo pre nego sto je bilo spaljeno, i kako su bili bogati gradovi u ovom podrucju. „Bogati gradovi“ ukazuju na postojanje velikih zgrada, hramova, zidova itd. Josif Flavije opisuje sta se tu desilo:

„Ovo podrucje izgleda tako tuzno, pošto je spaljeno, da se niko ne interesuje da ovde dodje… Bilo je to nekada veoma srecno mesto, zbog plodova biljaka koje je tu raslo i bogatstva nekadašnjih gradova, a sada je sve spaljeno. To je posledica bezboznosti njihovih stanovnika, koje je bilo uništeno vatrom; danas jos uvek vidimo ostatke ovog božanskog ognja, a tragovi i senke ovih pet gradova još uvek su vidljivi, kao i pepeo u kome se nalaze njegovi plodovi, koji imaju boju kao da su bili za jelo; ali, ako ih uzmete u ruku, oni se se raspasti u prahu i dimu.“ (Flavius Josephus, AD 37-100, The Wars of the Jews, book 4, ch. 8.)

Ovaj opis se veoma lepo uklapa u izgled ovog podrucja. Veoma je lako uociti slicnost izmedju sumpornih lopti i zutog voca, nalik limunu. Takodje, ostaci ovih gradova mogu se videti kao senke. Da bi se stvorila senka, objekat mora biti veci od svoje okoline, a to je upravo ono kako izgleda mesto gde su ove sumporne lopte pronadjene.

Prikupljeni su uzorci sa razlicitih mesta u ovom podrucju da bi se odredio tip stene i minerala. Sta pokazuju analize? Uzorci van ovog podrucja, koje nije bilo izlozeno velikoj toploti, uglavnom je predstavljeno krecnjakom ili kalcijum-karbonatom. Mineralog koji je analizirao uzorke sumpornih lopti nije verovao da je to sumpor, posto takav oblik sumpora nije onakav kakav se pronalazi u prirodi. Medjutim, analize su pokazale da je to pravi sumpor.

Uzorci minerala koij su prikupljeni sa podrucja izlozenog velikoj toploti, gde su i sumporne lopte pronadjene, izradjeni su od gipsa ili kalcijum-sulfata. Sta je moglo da se desi na ovom podrucju? Ako se krecnjacka stena izlozi velikoj toploti, oslobodice se ugljen-dioksid. U isto vreme sumpor oksidise u sumpor-dioksid, koji reaguje sa vodom i formira sulfat. Jon kalcijuma zatim reaguje sa jonom sumpora i formira kalcijum-sulfat ili gips – dominantan mineral u ovom podrucju (vidi dijagram hemijske reakcije). Na ovaj nacin, hemijske analize pokazuju da je vreli sumpor pao u velikoj kolicini na ovo ograniceno podrucje.

Ovakvo pojavljivanje sumpora ne moze se uporediti sa onim sto normalno pronalazimo u prirodi. Ako se kondenzuju gasovi sa gejzera ili vulkana, formiraju se sumporne kore koje obicno formiraju male kristale. Sumpor se takodje moze naci u kristalastoj formi sa kristalima svetlo zute boje. U drugim slucajevima, sumpor se najcesce javlja kao produkt reakcije sa drugim supstancama, na primer kao sulfidi i sulfati, kao sto je na primer pirit ili sulfid gvozdja. Samo u izuzetnim slucajevima mogu se naci veoma male cestice cvrstog sumpora.
Sta je takozvani „pepeo“ koji je pronadjen u ovom podrucju? On se moze videti kao erodovani materijal koji lezi u nanosima ispod svih izdignutih delova ovog terena. Obaj pepeo je sitnozrn. Njegova boja je siva sa cesticama svetle boje. Tu se moze osetiti prepoznatljiv miris sumpora. Hemijske analize pokazuju da je ovaj pepeo izgradjen od istih minerala kao i cvrsta materija od koje je ovaj teren izgradjen i da u tom erodovanom materijalu se takodje nalazi velika kolicina sumpora (oko 4,5%). Sigurno da je kolicina sumpora koja je pala na ovo podrucje bila mnogo veca od 4,5%, posto je veliki deo sumpora ili reagovao sa kalcijumom (i formirao gips, dominantni mineral u ovom podrucju), ili je iscezao kao gas (sumpor-dioksid). Na taj nacin se vidi da je kolicina sumpora, koja je pala na ovo podrucje, bila ogromna.

Kada se sve cinjenice razmotre, moze se reci da karakteristike ovog podrucja i hemijske analize ukazuju da je uzareni sumpor pao na ovo podrucje.

Gvozdje je metal koji se javlja u prirodi kao produkt reakcije sa drugim supstancama (na primer, kao ruda gvozdja). Ako se cisto gvozdje nadje u prirodi, to je skoro uvek uzrokovano ljudskom aktivnoscu. U ovom podrucju je pronadjen topljeni metal. Komadi metala izgledaju kao a su bili izlozeni visokoj temperaturi i u usijanom stanju bili su doneseni u okolni region. To ukazuje na ljudsku aktivnost, pre nego sto je poceo da pada uzareni sumpor.

U ovom podrucju pronadjeni su fragmenti koji ukazuju na spaljene delove skeleta. Ovi fragmenti ukazuju na delove kicme, delove karlice i delove butne kosti. Kada se skelet podvrgne visokoj temperaturi, kicma i karlica su delovi koji se najbolje ocuvaju, dok se ostali delovi skeleta pretvaraju u prah i pepeo.

Analize uporedjenja minerala u ovim nalazima mogu pokazati da li su u pitanju skeletni delovi. Vrsene su analize na ovim nalazima i na okolnim mineralima, da bi se otkrilo da li postoji bilo kakva razlika u sastavu ili su ovi fragmenti jednostavno izgradjeni od okolne supstance. Te analize su pokazale sledece:

Postoji veliki procenat kvarca (7,7 puta vise) i aluminijum-oksida (6,8 puta vise) u okolnim mineralima, u poredjenju sa fragmentima za koje se pretpostavlja da predstavljaju ostatke skeleta. Skeleti imaju manje kolicine ovih minerala. Ovaj rezultat pokazuje da su ovi fragmenti i okolni materijal nastali na razlicite nacine.

Okolne supstance imaju mnogo veci sadrzaj sumpora (11 puta veci) nego fragmenti za koje se pretpostavlja da pripadaju skeletima. To dalje potvrdjuje da ovi fragmenti ne poticu od okolnog materijala.

Flor je element koji se pronalazi u prirodi, ali pre svega u kostima i zubima. Fragmenti za koje se pretpostavlja da pripadaju skeletima imaju visok sadrzaj flora (2,16 puta veci) u poredjenju sa okolnom supstancom, sto potvrdjuje hipotezu da su u pitanju delovi skeleta.

Kalcijum je vazan sastojak skeleta, ali takodje i glavna komponenta krecnjaka koji je nadjen na ovom podrucju. Analize pokazuju da su pretpostavljeni skeletni deovi blize ocekivanim vrednostima za skelet, nego vrednostima okolnih minerala (vidi sliku).

Takodje, analize pokazuju da je sadrzaj magnezijuma u pretpostavljenim skeletnim ostacima mnogo nizi nego kod okolnih minerala, ali veoma blizu ocekivanoj vrednosti za skelet. To je dodatna potvrda da pretpostavljeni skeletni ostaci zaista to i jesu.

Kada analiziramo sve ove cinjenice, mozemo videti da biblijski izvestaj o Sodomu i Gomoru je naucno tacan. To je veoma vazno, jer nam u Bibliji Bog otkriva da ce veoma uskoro intervenisati na slican nacin:

„Jer, gle, ide dan, koji gori kao peć, i svi će ponositi i svi koji rade bezbožno biti strnjika, i upaliće ih dan koji ide, veli Gospod nad vojskama, i neće im ostaviti ni korena ni grane.

A vama, koji se bojite imena mog, granuće Sunce pravde, i zdravlje će biti na zracima Njegovim, i izlazićete i skakaćete kao teoci od jasala.

I izgazićete bezbožnike, jer će oni biti pepeo pod vašim nogama u dan kad ja učinim, veli Gospod nad vojskama.

Pamtite zakon Mojsija sluge mog, kome zapovedih na Horivu za svega Izrailja uredbe i zakone.

Evo, ja ću vam poslati Iliju proroka pre nego dođe veliki i strašni dan Gospodnji;

I on će obratiti srce otaca k sinovima, i srce sinova k ocima njihovim, da ne dođem i zatrem zemlju.“

(Malahija 4,1)

Obaveza ozbiljnog coveka je da se pripremi za taj trenutak.

Literatura:
– The Exodus Case, Dr Lennart Moller, Scandinavia Publishing House, 2002, str. 37-47.