Sticanje održajem stana bivšeg suoruga

Poštovani,
Razveden sam već 9 godina i ostavio sam bivšu suprugu kao starateljku naše dve kćerke da živi sa njima u stanu koji je u mom vlasništvu. Pitanje habitacija nije obuhvaćeno sudskom odlukom o razvodu, već je isključivo stvar mog dopuštenja, do punoletstva dece.
Imam jako loš odnos sa bivšom suprugom u smislu zloupotrebe douštanja viđanja dece, zbog čega sam vodio poseban sudski postupak u cilju detaljnog regulisanja istog, koji je rešen u moju korist, ali iako u manjoj meri, zloupotrebe se i dalje dešavaju.
Uzimajući prethodno u obzir, interesuje me da li bivša supruga može ostvariti sticanje održajem mog stana u kojem trenutno živi, a za koji u svojstvu vlasnika uredno izmirujem porez na imovinu i koji je mehanizam obezbeđenja od zloupotrebe u tom smislu?
Unapred hvala.

Odgovor:

Poštovani, nema osnova da stekne svojinu održajem