Ujed psa

Poštovani,
Pre smrti oca je stigla presuda da je dobio novčanu nadoknadu od grada , da li je moguće da sudski naslednici naslede ista novčana sredstva?

Odgovor:

Nasleđivanje i ustupanje potraživanja naknade nematerijalne štete

Član 204

(1) Potraživanje naknade nematerijalne štete prelazi na naslednika samo ako je priznato pravnosnažnom odlukom ili pismenim sporazumom.

(2) Pod istim uslovima, to potraživanje može biti predmet ustupanja, prebijanja i prinudnog izvršenja.

Dakle ako bi ishodovali ostavinsko rešenje kojim bi se to priznalo ili ako imate pismeni sporazum sa ocem, onda biste mogli